Motor-ongeluk

Wedstrijdje op de motor; wel of niet salaris doorbetalen bij arbeidsongeschiktheid?

Het mooie weer is weer begonnen en de motoren komen weer ‘van stal’. Een medewerker heeft een motor-ongeluk gehad. Hij is ernstig gewond en lange tijd uit de running. Nu heeft de werkgever vernomen dat de medewerker een snelheidswedstrijdje op de motor heeft gehouden. De werkgever wil het salaris niet doorbetalen tijdens ziekte. Volgens werkgever is het namelijk de schuld van de werknemer. Mag de werkgever de salaris betaling stopzetten tijdens de ziekteperiode van de werknemer?

Nee, het salaris van de werknemer moet tijdens arbeidsongeschiktheid (ziekte) worden doorbetaald. Hoe de werknemer arbeidsongeschiktheid is geworden is niet van belang. Alleen als er sprake is van opzettelijke arbeidsongeschiktheid, dan kan de werkgever de salarisbetaling stoppen. Van opzet is alleen niet snel sprake. De opzet moet namelijk specifiek gericht zijn op arbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat de werknemer van tevoren wist dat zijn actie in arbeidsongeschiktheid zou eindigen of dat hij als doel had om zichzelf ernstig letsel toe te brengen.