Functionersingsgesprekken

Is een werkgever verplicht om functioneringsgesprekken met zijn medewerkers te voeren?

In principe is het antwoord: nee. In de wet is nl. geen expliciete verplichting voor werkgevers om functioneringsgesprekken met werknemers te voeren opgenomen.  Waarom zou een werkgever dan functioneringsgesprekken houden? In een functioneringsgesprek kun je aangeven waar je tevreden over bent, wat verbeterd kan worden en wat verbeterd moet worden. Het is raadzaam om (half) jaarlijks een functioneringsgesprek te houden en dit gesprek ook schriftelijk vast te leggen.

Het vastleggen is bijv. van belang als een werkgever een werknemer wilt ontslaan vanwege disfunctioneren. Volgens de wet moet de werkgever nl. bewijzen dat hij gesprekken heeft gevoerd met de werknemer en hem heeft verteld dat hij ontevreden is over het functioneren. Met o.a. deze schriftelijke verslagen kan de werkgever aan deze verplichting voldoen.

Uiteraard is het functioneringsgesprek niet alleen bedoeld voor negatieve feedback aan de werknemer. Het is ook juist het moment om de werknemer te complimenteren voor het goede werk, om de toekomstplannen en verbeteringen op de werkvloer te bespreken.