Vakantie dagen

Kan een medewerker in het begin van het jaar, bijv. in april, al 4 weken op vakantie?

In principe kan de werkgever het verzoek, om 4 weken vakantie op te nemen, weigeren. Vakantiedagen worden, formeel gezien, per maand opgebouwd en niet direct bij de start van een kalenderjaar toegekend. Een werknemer heeft een wettelijk jaarlijks recht, bij een full-time dienstverband, op 20 vakantiedagen per jaar. Werkt een werknemer 30%, dan is het vakantierecht naar rato, 6 dagen per jaar. In veel cao’s zijn extra vakantiedagen geregeld. Deze vakantiedagen heten ‘bovenwettelijke vakantiedagen’.

Een werknemer heeft na 3 maanden pas 3/12 van zijn vakantietegoed opgebouwd. Dat betekent dat hij begin april pas 5 vakantiedagen heeft opgebouwd. Een werkgever mag wel toestaan dat de werknemer eerder zijn vakantiedagen opneemt. Belangrijk is dan wel, dat er schriftelijk wordt vastgelegd, dat de teveel opgenomen vakantiedagen bij een eventuele beëindiging van het dienst verband, worden verrekend. Dit is nl. niet automatisch zo.